• Neerwaarts Kijkende Hond (Adho Mukha Svanasana)
 • Ploeghouding (Halasana)
 • Sprinkhaanhouding (Salabhasana)
 • Voorwaartse Buiging Met Gespreide Benen (Prasarita Padottanasana)
 • Staande Voorwaartse Buiging (Uttanasana)
 • Opwaartse Hond (Urdhva Mukha Svanasana)
 • Zittende Voorwaartse Buiging (Paschimottanasana)
 • Cobra Houding (Bhujangasana)
 • Sfinxhouding (Salamba Bhujangasana)
 • Lijkhouding (Savasana)
 • Kindhouding (Balasana)
 • Blije Babyhouding (Ananda Balasana)
 • Liggende Vlinder (Supta Baddha Konasana)
 • Meester Van De Vissen (Matsyendra Virasana)
 • Zittende Torsie (Ardha Matsyendrasana)
 • Opwaartse Plank (Purvottanasana)
 • Ondersteunde Ploeg (Halasana)