Gezond10 levert de website www.gezond10.com als een service aan het publiek en website eigenaren. Gezond10 is niet verantwoordelijk, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor, schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of vertrouwen op enige informatie op de site. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt er geen garantie gegeven dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is.
Hoewel Gezond10.nl links kan bevatten die rechtstreekse toegang geven tot andere internetbronnen, is Gezond10 niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de informatie op die sites. De verschijning van reclame en product of dienst informatie op de website heeft geen vormen van goedkeuring door Gezond10, en Gezond10 heeft geen onderzoek gedaan naar de beweringen van de adverteerder.