• Gestrekte Driehoekshouding (Utthita Trikonasana)
 • Halve maan (Ardha Chandrasana right)
 • Adelaarshouding (Garudasana)
 • Neerwaarts Kijkende Hond (Adho Mukha Svanasana)
 • Ploeghouding (Halasana)
 • Sprinkhaanhouding (Salabhasana)
 • Gedraaide Driehoekhouding (Parivrtta Trikonasana)
 • Krijgerhouding (Virabhadrasana)
 • Voorwaartse Buiging Met Gespreide Benen (Prasarita Padottanasana)
 • Sfinxhouding (Salamba Bhujangasana)
 • Kathouding (Marjariasana)
 • Brughouding (Setu Bandha Sarvangasana)
 • Liggende Twist (Chakrasana Right)
 • Zittende Torsie (Ardha Matsyendrasana)
 • Gestrekte Driehoek (Utthita Parsvakonasana)
 • Omgekeerde Zijwaartse Hoekhouding (Parivrtta Parsvakonasana)
 • Enkel-tot-kniehouding (Agnistambhasana)
 • Stafhouding Linkerbeen (Trianga Dandasana)