• Halve maan (Ardha Chandrasana right)
  • Neerwaarts Kijkende Hond (Adho Mukha Svanasana)
  • Ploeghouding (Halasana)
  • Sprinkhaanhouding (Salabhasana)
  • Zittende Voorwaartse Buiging (Paschimottanasana)
  • Lijkhouding (Savasana)
  • Brughouding (Setu Bandha Sarvangasana)
  • Liggende Twist (Chakrasana Right)
  • Ondersteunde Ploeg (Halasana)